t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Clothing alterations (Annerley) ẩn bài đăng này hiện

Hi, I am an experienced tailor who offers a good service at an affordable price in Brisbane. You will be satisfied with what I provide you with. Feel free to contact me on 0401630367 if you are interested.

Mending from $5
Taking in, shortening, hemming from $10
( trousers, pants, curtains, jeans...)

More than 5 items. 10% discount.


  • có thể liên hệ người đăng tin này với những dịch vụ hoặc lợi ích thương mại khác

mã tin: 6475671451

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]